Voordat wij vertrekken moet er nog al wat gebeuren. Op deze pagina geven wij weer wat en hoe wij dat doen of hebben gedaan.

Welke landen hebben je interesse en wat wil je er gaan doen
Dat is natuurlijk direct een cruciale vraag. Onze interesse gaat uit naar Nepal en het Darjeeling gebied in India. Natuur, cultuur, klimaat, e.d. zijn zaken die sterk mee wegen in onze keuze. Wij willen niet werken, althans geen betaalde arbeid. Wel willen wij minimaal de helft van onze tijd vrijwilligerswerk gaan doen. Omdat wij geen miljoen achter de hand hebben moet er redelijk low-budget worden geleefd. En omdat wij nog nooit naar dit deel van de wereld zijn geweest en er ook niet vooraf heen willen gaan halen wij alle informatie van het web. Wij proberen in contact te komen met mensen die er lang of regelmatig zijn geweest en proberen zo veel als mogelijk te lezen over die regio. Naast deze landen hopen wij ook nog vietnam, cambodja en thailand aan te kunnen doen. De keuze om er niet eerst op vakantie heen te gaan heeft te maken met het feit dat wij hetgeen wij ons er van voorstellen toch nooit kunnen zien in 3 weken. Feitelijk zou het tegen kunnen vallen waardoor je waarschijnlijk je plannen gaat veranderen.
Maar eerst dus 1 jaar Nederlandse Antillen. En specifiek; "Bonaire". Een mogelijkheid die ik kreeg via mijn werkgever en die ik met beide handen heb aangepakt. Dit vergt wel weer een iets andere voorbereiding omdat ik in deze periode wel gewoon in loondienst blijf.  


Verkopen van huis en haard ..............
Het is voor ons een bewuste keuze om alles wat wij nog bezitten te verkopen. Deels om ons verblijf te financieren op het moment dat wij af gaan reizen richting Azie en aan de andere kant is het onzinnig om een huis aan te houden en daar maandelijks kosten voor te betalen als je meer dan twee jaar weg wilt gaan. Als verkoop niet lukt voor september 2011 zal het huis kunnen worden verhuurd tot verkoop. Het niet hebben van een woning en dus het niet hebben van een adres geeft ook weer veel problemen. Bv met gemeente, belasting, verzekering, banken en dergelijke. Later kom ik hier nog op terug.
Het huis lijkt relatief het meest gemakkelijk. Gewoon te koop zetten en afwachten. Alleen hebben wij dat wel in een heel ongunstige tijd gedaan -- 2009 --. Omdat wij ook in 2009 gestopt zijn met de winkel hebben we nog al wat spullen. Alles verkopen is lastiger dan je denkt. We zijn dus maar begonnen met marktplaats. Actief blijven op verkoopsites met als doel >>> geld voor de reis.
Alle dingen die we nog niet kunnen missen gebruiken we simpelweg op. Niets nieuws kopen, stuk is stuk...... En ook in de periode dat wij naar Bonaire gaan zal het huis te koop blijven staan. Petra blijft er wonen samen met onze dochter. Het plotselinge verblijf op de antillen betekend wel dat we nu versneld zaken verkopen en ruimen. Bij verkoop van het huis terwijl ik in het buitenland zou verblijven is er dan snel een gehele ontruiming mogelijk.

Ontslag nemen
Het nemen van ontslag is een definitieve stap in de planning. Natuurlijk heb ik mijn werkgever ruim vooraf ingelicht over mijn voornemens. Ik heb gekeken wat in mijn geval het meest gunstig zou zijn in financieel opzicht en in tijd. Ik heb gekeken naar mogelijkheden om bij mijn ontslag in bepaalde regelingen te vallen. In mijn geval bestaat een regeling via mijn werkgever om bij ontslag een vergoeding mee te krijgen. Daar maak ik dan ook dankbaar gebruik van. Naast deze heb ik verzocht om een flexibele ontslagdatum. Omdat vertrek uit Nederland samen zal vallen met de verkoop van ons huis is het niet op voorhand te zeggen wanneer ik met ontslag wil gaan. De afspraak die ik heb gemaakt in 2009 om mijn ontslag datum vast te zetten op september 2011. Mocht ik eerder met ontslag willen dan neem ik onbetaald verlof op tot mijn ontslag datum. Onbetaald verlof wordt overigens gewoon gezien als "dienstjaren", maar dat terzijde. Ik heb een opzegtermijn van 3 maanden afgesproken. Omdat aan mijn ontslag een ontslag vergoeding is gekoppeld is deze wel definitief. Grofweg gezegd zal ik dus van mei 2010 tot mei 2011 in Bonaire verblijven. dan een 6 tot 8 weken terug keren naar Nederland om vervolgens na 6 weken vakantie af te reizen naar Azie. In de periode dat ik hier terug ben is het mogelijk om alle laatste zaken in Nederland te regelen.

Inentingen en medische zaken
Inentingen zijn in Nederland gemakkelijk te regelen via een vaccinatiepunt te regelen. Kijk hiervoor bij
www.vaccinatiepunt.nl
. De kosten zijn best wel fors en kunnen oplopen tot enkele honderden euro's per persoon. Niet iedere zorgverzekering dekt deze kosten. Sommige gedeeltelijk, sommige niets en anderen weer alles. Het loont absoluut om even na te gaan wat je zorgverzekering dekt, of hoeveel per jaar. Je kan dan aan het einde van het jaar een deel van je vaccinaties halen en het jaar er op het andere deel.
Wij hebben os laten vaccineren voor hepatitis a en b middels twinrix vaccins. Na een eerste hepatitis shot mag je na een maand en een half jaar nogmaals op voor dit vaccin. Na de derde ben je voor 25 jaar immuun. Naast deze hebben wij ons laten inenten tegen buiktyfus (deze is 3 jaar geldig), difterie, tetanus en polio middels REVAXiS vaccin weke 10 jaar immuniteit geeft en  gele koorts. Voordat wij afreizen halen wij ook nog een rabies vaccinatie.
Wij hebben besloten geen medicatie te gaan slikken welke de symptomen van malaria bestrijden. De middelen voorkomen geen malaria. De middelen die er zijn zorgen er voor dat je geen uitbraak krijgt zo lang als je het middel gebruikt. Het middel op zich kan zeer veel bijwerkingen geven en het is op zich ook niet wenselijk om het zeer lange tijd achter elkaar te gebruiken. Nu is het ook zo dat de malaria verspreiders zich ook niet laten zien op > 2500 meter hoogte. En zeker in Nepal zullen wij voornamelijk boven  de 1500 a 2000 meter verblijven. De medici in de landen waar malaria voor komt zijn zeer bekwaam in het herkennen van de ziekte en vrijwel overal kan men en sneltest doen om te kijken  of je al dan niet besmet bent. Medicatie is daar genoeg voorhanden. Het blijft wel een extreem vervelende ziekte om te krijgen zo hebben wij begrepen en ook de medicatie die je moet slikken als je ziek wordt geeft veel bijwerkingen. Aan de andere kant lijkt dat altijd nog beter dan jaren lang anti malaria medicatie slikken. Deze medicatie is daarnaast ook nog eens vrij duur. Al is de prijs geen reden voor ons om het niet te gebruiken.

Naast de inentingen zorgen wij ook dat wij voldoende medicatie meenemen. Anti biotica kuren, wat zalven tegen o.a. schimmels, pijnmedicatie, deet, verbandmiddelen, schone injectienaalden en enkele spuiten, 1 infuuslijn met naalden. Onze zoon slikt specifieke medicatie welke niet verkrijgbaar is in Azie. Hiervan moeten wij dus voor ongeveer 2 jaar een voorraad van meenemen. Omdat deze medicatie onder de opiumwet valt en het in veel landen strafbaar is om dat in bezit te hebben is een goed medicatiepaspoort en receptuur van de arts een noodzaak. Daarnaast geven wij bij de ambassade aan dat wij deze medicatie mee op reis nemen en vragen om een bewijs dat dit ook akkoord is.   

Voor mijn verblijf op de Antillen heb ik nog een meer uitgebreide medische screening ondergaan. Altijd prettig als je nog even helemaal een apk krijgt. En behalve wat te veel aan vetreserve bleek ik gelukkig goed gezond. Ook Petra heeft een extra onderzoek laten doen. Bloedbepalingen, ecg, enz. Dit hoeft natuurlijk niet maar wij gebruiken het als 0-meting.

Zorgverzekering: Dat is altijd een lastig verhaal. Wij zijn bij FBTO en er spelen feitelijk meerdere zaken.
Voor komend jaar schrijven ik en mijn zoon Marc ons uit in Nederland en vestigen wij ons op de antillen. Petra blijft hier. Na enkele telefoontjes werd ons duidelijk gemaakt dat er voor Petra niets veranderd. Zij kan met de zorgverzekering die zij nu heeft gebruik maken van dezelfde dekking als wij nu al hebben. Ondanks eerdere berichten van de FBTO bleek nadat ik om een schriftelijke bevestiging vroeg er geen volledige dekking voor expats was. Omdat wij ons uit laten schrijven kunnen wij slechts gebruik maken van de basisverzekering van de FBTO. Dat betekend dat ik mij of niet aanvullend ga verzekeren of bij een andere maatschappij een aanvullende verzekering ga afsluiten, of een expats verzekering ga afsluiten. Een doorlopende reisverzekering heeft geen zin omdat je vrijwel nooit langer dan 60 tot 180 dagen aaneengesloten in het buitenland mag verblijven met een dergelijke verzekering.  Ook moet ik nog na gaan hoe het dan zit met eventuele repatrieering ?

Na lang speuren op internet en veel bellen denk ik dat ik overstap naar AoN of Mondial assistance (voorheen ELVIA) globetrotter. In ieder geval voor de gezinsleden die zich uit laten schrijven in Nederland. De dekking bij deze maatschappijen zijn wel erg verschillend. AoN is vrijwel hetzelfde als bij een basisdekking bij iedere gemiddelde zorgverzekering met het grote verschil dat je bij een expatsverzekering wel aanvullende modules af kan sluiten en bij de andere zorgverzekeraars niet., Daarnaast zit er een uitgebreide module buitenland (europa of wereld) bij de polis. Dit dekt o.a. repatrieering. deze hele polis incl diverse extra modules (bv tandarts tot 450 euro) kost voor een volwassen persoon van 40 - 45 jaar, ongeveer € 175 p/m. Voor een jongere van 20 tot 25 jaar is dat ongeveer € 145,- p/m. Er worden veel zaken vergoed. Bv medicijnen of zorgzaken die je nodig hebt indien je al behandeld wordt voor een ziekte zoals bv diabetes. Je moet daar dan nog wel een losse doorlopende reisverzekering bij afsluiten voor bv dekking op bagage, aansprakelijkheid, overlijden, enz Dit is bij Aon tussen de 300 en 1000 euro p/p per jaar. Voordeel bij AoN is verder dat minderjarige kinderen gratis worden meeverzekerd bij een volwassene. Totaal met zorg- met diverse modules en een kleine reisverzekering (€ 300,-)kom je met een volwassene en een kind op ongeveer € 2250,- per jaar. Eigen risico is € 100,- per polis en bij sommige zaken zelfs per gebeurtenis.
Mondial assistance is bijna net zo uitgebreid. Op sommige punten zelfs beter. Zo zit er standaard 250 euro tandarts in de dekking en is er standaard rechtsbijstand in de reisverzekering. Ook is er en prima regeling als er familie in de eerste of tweede graad ernstig (levensbedreigend) ziek wordt of komt te overlijden in Nederland. Zelfs als je reisgenoot niet is meeverzekerd mag ook deze mee terug naar Nederland. De meerkosten zijn in dat geval verzekerd ! Dekkingen zijn fractioneel minder. Als nadeel vergoed deze verzekering geen kosten voor ziekten die men al heeft. Zo worden medicijnen van iemand die diabeet is of een kind met adhd medicatie niet vergoed. Als je al dus voor het afsluiten al aanspraak maakt op zorg of bv medicijnen moet je hier niet zijn tenzij de kosten niet al te hoog zijn. Want de premie is wel een stuk lager. Een globetrotter reisverzekering met volledige medische kosten ( is dus ook incl bagage (deels), aanspraakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, enz) komt op € 745,- voor iemand van 31 jaar of ouder en ongeveer € 500,- als je jonger bent dan 31.
Kinderen zijn niet gratis meeverzekerd !. Voor mij en een kind kom ik daar dus op ongeveer € 1250,- per jaar. dat is een verschil van € 1000,- met AoN. Eigen risico is hier voor de zorgpolis € 100,- per polis per jaar en    € 50,- per polis per jaar op de reisverzekering.
Let er goed op dat je de verzekering af sluit als je nog in Nederland ingeschreven staat. Anders is het niet mogelijk. Bij de globetrotter verzekering mag je verlengen tot 2 jaar (voor de verlenging hoef je niet ingeschreven te staan in een Nederlandse gemeente)

Je hebt overigens geen recht meer op tegemoetkomingen mbt je zorgverzekeringen. Blijf je tot een jaar in het buitenland en blijf je ingeschreven in Nederland dan is er vaak een module buitenland af te sluiten op je basisverzekering. De kosten zijn een paar euro per maand. Bij verblijf tot een jaar lijkt dat dus de voorkeur te hebben. Let wel dat wanneer je in het buitenland wil werken of langer wil verblijven je vrijwel altijd daar ook ingeschreven moet staan. Dan is er nog het probleem met het verlaten van je huidige zorgverzekeraar.......... geen probleem dus omdat bij uitschrijving ui de gemeente ook het recht op je aanvullende verzekeringen vervalt. Daarmee wijzigd dus je polis en bij een wijziging van je polis mag je opzeggen. Dus dit zou nooit een probleem mogen zijn. Vaak is het wel zo dat polissen die je via internet hebt afgesloten makkelijker kunnen worden beeindigd. Waarom dat zo is weet ik niet. Bewaar de bevestiging van de beeindiging van je zorgverzekering goed. Andere verzekeraars kunnen daar naar vragen.


Koophuis in Nederland en verblijf in het buitenland, uitschrijven gemeente, kinderbijslag, leerplicht, enz

Omdat wij naar het buitenland vertrekken en een koophuis achter laten heb je een aantal speciale zaken om rekening mee te houden. Ik zal proberen dat hier zo goed als mogelijk te beschrijven.

Zoals gezegd gaan wij eerst nog een jaar naar Bonaire. Ik blijf in loondienst bij mijn werkgever en dus belastingplichtig in Nederland. Omdat ik mijn zoon aldaar naar school wil laten gaan (beroepsopleiding) zal ik hem in Nederland uit moeten laten schrijven. Hij doet hier dit jaar eindexamen vmbo, maar vanwege de kwalificatieplicht is hij tot zijn 18e jaar leerplichtig in Nederland. Bij uitschrijven uit de gemeente is dit echter niet meer zo en hoeft hij dus in het buitenland niet verplicht meer een opleiding te volgen. Maar goed .. met hem moet ook ik mij in Nederland uit laten schrijven. Petra blijft met Sacha in Nederland en zal ons steeds enkele maanden komen bezoeken waardoor zij gewoon in Enkhuizen ingeschreven kan blijven staan. Omdat ik Marc uit laat schrijven vervalt ook het recht op kinderbijslag. Maar omdat ik in loondienst blijf kan ik bij terugkeer in Nederland dat alsnog met terugwerkende kracht krijgen, als hij naar school gaat. Niets mis mee dus ...... :) 

Uitschrijven bij de gemeente kan gewoon bij het gemeentehuis. Dat is een kwestie van 1 formulier invullen. Daarnaast schrijven de meeste gemeentes je automatisch uit als je langer dan 8 maanden in het buitenland verblijf. Veel gemeenten geven geenbewijs van je uitschrijving. Er wordt zelfs gezegd dat dit ook niet nodig is. Onzin dus.... als je je ergens in wilt laten schrijven heb je wel degelijk een bewijs van uitschrijving nodig. In veel gemeentes worden deze kosteloos verstrekt. 
Oh ja .. en dan is er ook nog het fenomeen van vrije interpretatie door de gemiddelde gemeente ambtenaar. Zelf moest alleen ik worden uitgeschreven per 07 mei. Een aantal dagen daarna krijgt mijn vrouw een telefoontje van de zorgverzekeraar dat zij het raar vinden dat wij nu allemaal uitgeschreven zijn omdat zij bekend zijn met onze casus. God zij dank ... iemand die wel op let. Gemeente ambtenaar was er maar vanuit gegaan dat als ik ging emigreren waarschijnlijk ieder gezinslid wel mee zou gaan. En de gemeente geeft die info vervolgens aan: Belastingdienst, Waterschappen, GGD, Kadaster, Pensioenfonds, Rijksdienst voor het wegverkeer etc. Erg handig mits er geen fouten worden gemaakt. Navraag bij collegae heeft mij geleerd dat 1 op de 5 uitschrijvingen niet goed gaan. Zo was er bv een collegae waarbij de ambtenaar dacht dat als er 1 naar het buitenland gaat zij waarschijnlijk gescheiden zouden zijn. En dat ook heeft genoteerd....
Het is ook mogelijk om je vanuit het buitenland uit te laten schrijven. 
Inschrijven op Bonaire is echter andere koek.
Ik heb nodig (en niets ouder dan 6 maanden !!), Geboorte uitreksels van mijzelf en mijn zoon, kopie trouwakte te halen bij de gemeente waar je bent getrouwd, kopieen van de paspoorten van het gehele gezin, 2 pasfoto's van een ieder, bewijs van uitschrijving en een kopie van de tewerkstelling. Dan maar hopen dat het inschrijven daar mogelijk is.
In het buitenland krijg ik een onbelaste dagvergoeding. Deze blijft ook in Nederland onbelast. Daarnaast ben ik aan het uitzoeken of ik recht heb op de zogenaamde 30 % regeling of te wel “compensatie is voor extraterritoriale kosten”.
Dat betekent dat je slechts 30 % loonbelasting betaald.  Dat is een werkgeverskwestie . Voor de inkomstenbelasting heb je een lager belastbaar loon   en de ingehouden loonheffing is navenant laag . Hier zal ik later meer over vermelden. Hier is vrij weinig over te vinden maar voor mensen die net als ik in het buitenland gaan werken en wonen voor een langere periode zeker wel interessant.
 
Tja en dan een koophuis......Als wij het hele gezin uit laten schrijven en het onder zouden verhuren hebben wij geen recht meer op hyptheekrente aftrek. Daarnaast worden de huurpenningen boven een zekere drempel bij je inkomsten opgeteld. JAAAAA .... ook hier weet men je weer dubbel te pakken :(  . Wij hebben er voor gekozen om in ieder geval dit jaar Petra en mijn dochter in Nederland te laten wonen. Petra zal steeds enkele maanden in Bonaire veblijven. Als het huis in de tussenliggende periode wordt verkocht kan ik vanuit Bonaire de nodige contracten tekenen. Dit kan op afstand omdat ik bij een notaris in Nederland dit heb laten vastleggen. Feitelijk machtig je een derde persoon om namens jouw te tekenen. Dit kan in principe iedereen zijn dus ook bv je makelaar. Dat vond ik zelf wel een wat vreemd idee dus heb ik mijn zus gevraagd om dit te doen. Vervolgens is het een kwestie van een afspraak maken bij de noitaris, persoonsgegevens uitwisselen en tekenen. Kosten bedragen onder de € 100,-  Alleen Petra hoeft dus nu in Nederland te zijn om de eventuele verkoop van het huis te regelen. Wel zo handig.. 
  
Afzeggen abonnementen,

Groot voordeel is dat je steeds meer abonnementen per maand af kunt zeggen. Bij een mobiel telefoonabonnement moet je er rekening mee houden dat wanneer je een abonnement afzegt voor de contractperiode over is je alle nog lopende maanden toch moet betalen. Soms is het zo dat even bellen en uitleggen dat je langere tijd naar het buitenland gaat toch als resultaat oplevert dat je eerder dan bv de 3 maanden opzeg termijn op kunt zeggen. Dit hadden wij bv met het NH dagblad. Kabel, telefoon en internet is vrijwel altijd met een opzegtermijn van 1 maand. Het is echter toch aan te raden dit zo vroeg als mogelijk te doen.  

Bescherming

Tja ..... als ik een aantal jaar jonger zou zijn geweest had ik waarschijnlijk begonnen met een verhaal over condooms. De enige uitleg die ik daar over geef is aan mijn zoon en die weet dan alweer meer dan ik denk. Whats new....
Maar ik moet echt gaan denken om bescherming voor de zon. Zowel op de Antillen als straks hoog in de Himalaya heeft mijn blanke huid, die in een normaal jaar niet meer dan een 40 zonuren krijgt, een overvloed aan UV. Dat wordt dus smeren, smeren en nog eens smeren.
Als we het dan toch over smeren hebben kan er ook direct een anti muggen olie mee worden gesmeerd. Na enig speurwerk begrijp ik nu dat je het beste eerst zonnebrand op kan smeren en na een uur de antimuggen middelen. Beide tegelijkertijd zou de werking van de twee middeltjes negatief beinvloeden. Hmm .... lijkt mij wat sterk maar er zal wel iemand zijn die dat heeft uitgeprobeerd.  Aangezien muggen mij altijd moeten hebben en ik zeer forse plekken krijg van iedere muggebeet moet ik eigenlijk gewoon veel kleren aan. Maar met 35 graden is dat weer niet zo geweldig. En er zijn veel periodes met veel muggen op Bonaire dus ik ga voor een aantal diverse middelen. De eerste is DEET 50% de 2e is het middel OFF wat ik op Bonaire zelf ga kopen en het derde is een middel van mijn zus en zwager. Die maken dat zelf van diverse etherische olieen. Ik mix deze middelen indien nodig met zonnebrand en smeer het tegelijkertijd op. De testresultaten zal ik later presenteren en waar mogelijk zal ik een leuke foto bijvoegen :)
Ik hoop niet dat ik zo stink dat behalve de muggen ook de mensen weg jaag. Wel weer lekker rustig op het strand, maar dat terzijde.
Verder koop ik een aantal goede geimpregneerde klamboes. Ik heb een drietal zogenaamde box-klamboes gekocht. Gewoon op marktplaats waar ook dit soort producten vaak ongebruikt worden aangeboden. Scheelt toch vaak een 50 tot 75 %. En voor de ogen hebben wij een paar goede ray-ban zonnebrillen gekocht.

Vliegtuigreserveringen

Reserveringen kunnen natuurlijk gemakkelijk vanaf thuis worden gedaan. Via diverse sites is makkelijk na te gaan wat de goedkoopste tickets zijn. Ook het inchecken, en dus verkrijgen van je boarding pass kan 30 uur van te voren via de computer. Je hebt alleen je vluchtcode nodig die je per e-mail krijgt. In sommige gevallen kan dat ook via je gsm. Dat scheelt veel irritatie in de wachtrij.
Verder is het wel handig als je 2 stoelen nodig om in een pad van drie stoelen de twee buitenste stoelen te boeken en dus de middelste vrij te houden. De kans dat iemand tussen u in gaat zitten is klein (als het vliegtuig niet helemaal vol zit). En mocht deze wel bezet worden dan is van plek ruilen natuurlijk altijd mogelijk. Over het algemeen zal de derde persoon daar niet moeilijk over doen. En krijgt u niemand naast u dan is er lekker veel ruimte op de lange vlucht. Indien je wil boeken met flexibiliteit in de mogelijkheden van vertrek en retourvlucht dan moet je natuurlijk geen charter boeken. Bij de meeste charters is er geen mogelijkheid om data te wijzigen. Bij bv klm is er een mogelijkheid om tegen meerprijs meer flexibiliteit op je ticket te kopen. Zo heb ik op de tickets tegen meerprijs van 44 euro de mogelijkheid om mijn retourvlucht op een later tijdstip te zetten. Je kan een retourvlucht op een ticket niet verder zetten dan 11 maanden na vertrek met de extra flexibiliteit kun je dat vervolgens weer 6 maanden opschuiven. Dat verzetten van de datum kost ook wel weer € 100,- maar in totaal ben je goedkoper uit dan twee enkele tickets.

Diversen

Maak kopieen van de spullen met waarde die je mee neemt op reis als bv dig fotocamera, laptop, iphone, enz . Nog beter scan alles en save de files naar je laptop.  De kopieen of scan's heb je nodig voor de verzekering als er bv iets wordt gestolen.

*  Zelf heb ik voor enkele tientjes een 2 1/2 inch harde schijf gekocht. Past in de borstzak en er gaat 500 gb op. Zo heb ik altijd en back up van mijn bestanden, foto's enz.

* Leg een back up van deze gegevens in Nederland bij een kennis of familielid (bv even branden op een dvd). Als je alles kwijt bent heb je toch nog relevante gegevens in no time.

* Doe hetzelfde met belangrijke polissen zoals zorgverzekeringen, overlijdensverzekeringen, woonhuisverzekering, aktes, enz

* Vraag een DIGID aan om dat je dit soms nodig hebt om bij relevante gegevens te kunnen komen van jezelf voor bv de gemeente of belastingdienst. Tevens is het vaak mogelijk om op afstand zaken bij de gemeente te regelen via i-deal.

* En over i-deal gesproken, ga ik er van uit dat tegenwoordig iedereen doet aan internet bankieren. Zorg wel dat je minimaal 2 pasjes mee hebt waarmee je dat kunt doen en neem ook een extra "box" mee. Ik heb het 1 keer gehad dat mijn rabobox stuk ging en dan heb je een probleem.

* Verder is het practisch om een back up te hebben. Zelf heb ik een paypall rekening achter de hand en natuurlijk een visa kaart.